Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

čtvrtek 30. ledna 2014

Staré Bohnice v noci

Staré Bohnice už jsme poznali. Pojďme se na ně ještě jednou podívat v noci, kdy nabízejí opravdu romantickou procházku.

Statek Vraných v zimním soumraku

úterý 28. ledna 2014

Ďáblický hřbitov na Střížkově

A už tu opět máme zdánlivý protimluv, se kterým už jsme se na našich toulkách po pražských čtvrtích setkali několikrát. Hřbitov, o kterém bude dnes řeč, se nachází na území Střížkova, ale ne jenom, že mu nikdo neřekně jinak než Ďáblický, ale stejně zní i jeho oficiální název. Důvodem je zřejmě to, že v této oblasti docházelo k častým změnám katastrálních hranic.

pátek 24. ledna 2014

Rybáře

Osada Rybáře je mezi všemi pražskými chudinskými osadami raritou. Je totiž jedinou zachovalou osadou ležící ve vltavském záplavovém pásmu, která se zachovala do dnešních dnů. Osada se hospodářsky vázala na blízký panský dvůr v ulici Pod Havránkou č. 7/10.

Panský dvůr vzniknul stejně jako trojský zámek ke konci 17.století a byl jeho hospodářským zázemím

úterý 21. ledna 2014

Zátiší

Touha stavět si vily za městem není, jak by se mohlo zdát, až hit posledních dnů. Už ve druhé polovině 19. století toužili movitější jedinci mít svá letní sídla daleko od ruchu velkoměsta. V té době proto začaly vznikat rozsáhlá i menší satelitní lesní vilová městečka až lázeňského charakteru. Mezi ty velké určitě patří Klánovice, a takovými malými Klánovicemi  je Zátiší v Hodkovičkách, s tou výhodou, že se rozprostírá ne na rovině, ale v malebném údolí potoka s několika rybníky. Možná právě proto nese blízká ulice i autobusová zastávka název podle zakladatele Klánovic - Klánova. Musím říci, že je to jedna ze čtvrtí, kam když jsem přijel, byl jsem opravdu překvapený krásou zdejších vil i okolní přírodou.pátek 17. ledna 2014

Miškovice

Miškovice jsou krásnou malebnou vesničkou s rybníkem na návsi v severovýchodním cípu Prahy. Byly založené ve středověku u Červenomlýnského potoka. Protože to však byla vždy  jen velmi malá osada, po dlouhou dobu  o nich nenalezneme žádnou zmínku. V historických záznamech se objevují teprve v roce 1436, z tohoto zápisu se dá odvodit jejich starší původ. Na začátku 17. století bychom tu mohli nalézt tvrz. Po bitvě na Bílé Hoře byla celá ves s tvrzí i dvorem předána jako konfiskát klášteru Na Slovanech. Po třicetileté válce tvrz mizí beze stop. V roce 1964 jsou Miškovice připojeny k Čakovicím jako jejich osada a o čtyři roky později jsou společně s nimi připojeny k Praze. V sedmdesátých letech 20.století byl malebný vesnický ráz čtvrtě částečně narušen výstavbou menšího panelového sídliště přímo uprostřed obce, ale i přesto zůstala nejstarší část obce okolo návesního rybníka zachována i s přilehlými křivolakými uličkami.
Na návsi objevíme bizarní sloupovou zvoničku s oplechovanou kuželovitou stříškou a ještě křížek

pondělí 13. ledna 2014

Třeboradice

Třeboradice jsou nejsevernější čtvrtí Prahy. Říká se, že byly založeny jen několik let po založení Prahy kněžnou Libuší. Skutečnost je ovšem jiná, první doložená zmínka o vsi je z roku 1167. 

Slaviborské náměstí

čtvrtek 9. ledna 2014

Zelená Liška

... aneb jak vznikalo sídliště

Je zajímavé, že se mezi lidmi traduje, že to co bylo postaveno za první republiky, je vynikající, a to co se stavělo za socialismu byla jenom ošklivá šedivá sídliště neboli krabice či králíkárny. Je to zvláštní, skoro to zní, jako by si architekti nebo úřady územního plánování najednou ve stejnou dobu řekli: "Tak a od teď budeme stavět jinak". Potom nás možná překvapí, když zjistíme, že první sídliště, skoro nerozeznatelná od těch dnešních, začala vznikat už za první republiky. Snad jenom, že se ještě nepoužívaly panely, k čemuž ale vývoj stejně směřoval, a nebýt války, tak jsme se jich možná dočkali "za první republiky", ještě dříve než za socialismu. Když navštívíme Zelenou Lišku, mohli bychom si myslet, že pochází ze stejné doby jako třeba sídliště Pankrác, nebo Novodvorská, kdybychom neznali dobu vzniku zdejšího sídliště.

Elegance funkcionalismu třicátých let

úterý 7. ledna 2014

středa 1. ledna 2014

Čimice

O Čimicích je sice první zmínka až v roce 1334, ale jejich prahistorie je mnohem významnější. Našel se tady totiž vzácný ženský hrob ze třetího tisíciletí před naším letopočtem. V Čimicích se také nacházely první slovanské osady ze starší doby bronzové.na území dnešní ČR. Název Čimice je odvozen od  vsi lidí Čámových - Čám je zkrácená verze osobního jména Čamír. Původně se jednalo o ves v majetku pražského probošta. Později patřily k libeňskému panství. Když bylo v roce 1850 zavedeno obecní zřízení, staly se částí nové politické obce Chabry-Čimice.