Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

čtvrtek 27. února 2014

středa 26. února 2014

Nové Bohnice

Jsou známé Staré Bohnice a sídliště Bohnice. Málokdo asi ví, že existuje i něco jako Nové Bohnice a přitom to není sídliště. To bylo tak, už od pradávna tady byla stará ves s několika statky, kostelem a zámkem. Na začátku 20. století ale Bohnice, jako ves blízko Prahy, začaly nabývat na významu a jejich rozvoj ještě podpořilo založení Psychiatrické léčebny v jejich těsné blízkosti. Stará ves už přestávala stačit, a tak bylo rozhodnuto postavit u staré vsi celou novou čtvrť, která starou ves rozlohou trojnásobně převážila. Nová čtvrť byla postavena na šachovnicovém půdorysu jižně od staré vsi a začala se nazývat Nové Bohnice, jak dodnes připomíná název ulice "V Nových Bohnicích". Vznikaly tu většinou maloměstské jednopatrové domy se secesním dekorem, který byl většinou při pozdějších "modernizacích" zničen, ale několik domů s původním nádechem tu ještě najdeme.

V pozadí v ose ulice Na Bendovce můžeme vidět slavný panelák z filmu "Vrať se do hrobu"

středa 19. února 2014

Sídliště Bohnice = sídliště rekordů

V sedmdesátých letech 20. století bylo v jižní části Bohnic postaveno největší sídliště Severního Města, které zasahuje až do trojského katastru. Protože se jednalo o stavbu československo-polského přátelství, byla většina ulic pojmenována po polských městech (například Zhořelecká, Lodžská, Poznaňská) a obchodní centra se nazývají po polských řekách (Visla, Odra, Nisa). Ačkoliv sídliště nepatří k nejhezčím v Praze a v pohledu z centra města působí jako rušivá ježatá hradba, má svá prvenství a zajímavosti.
 

čtvrtek 13. února 2014

Socioterapeutická farma Bohnice

Socioterapeutickou farmu najdeme v severozápadním cípu rozsáhlého areálu léčebny - buď se tam dostanete tak, že projdete celou léčebnou, anebo přímo z ulice U Drahaně.


neděle 9. února 2014

Zahradní Město

Zahradní město bylo v období první republiky všeobecně známým pojmem pro čtvrti rodinných domků se zahrádkami. Vycházelo z anglické koncepce kotážových (řadových) domků. První realizací tohoto typu zástavby v Praze se stala vilová čtvrť na hradčanských baštách ještě před první světovou válkou. Opravdu nevídaný rozvoj pak nastal po vzniku samostatného Československa, kdy následovaly Ořechovka, Hanspaulka, Spořilov i mnohé další. Celou řadu pak ke konci třicátých letech uzavřelo Zahradní Město s velkým "Z", které si tento typ zástavby dalo dokonce přímo do názvu.


čtvrtek 6. února 2014

Psychiatrická léčebna v Bohnicích

Řekne-li se Bohnice, vyvolá tento název u mnoha lidí asociaci právě psychiatrické léčebny tamtéž. A asi ne náhodou - léčebna v Bohnicích má totiž poměrně dlouhou historii. Protože už od poloviny 19. století přestávaly pražské ústavy pro choromyslné zvládat stále rostoucí nával pacientů,  rozhodl se  v roce 1903 Zemský výbor Království českého po dlouhých jednáních vyřešit tento problém opravdu velkoryse - tím, že vybuduje v polích u malé vsi Bohnice blízko Prahy nový rozsáhlý specializovaný a skutečně moderní ústav.

neděle 2. února 2014

Park Přátelství

Sídliště Prosek není jen sídliště hodně dlouhých paneláků, ale může se také pochlubit  skutečně unikátním parkem s nejdelší umělou vodní soustavou v Praze vůbec.