Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

pátek 12. července 2013

Bubeneč – luxusní vilová a rezidenční část Prahy

Bubeneč, původně Přední Ovenec, na rozdíl od Zadního Ovence, což je dnešní Troja, je vsí původu značně starobylého, neboť první zmínky o ní jsou již z roku 1197. Existují tři verze vzniku názvu Bubeneč – buď ze slova ovčín (ale zdá se málo pravděpodobné, že by se nalézaly dva ovčíny tak blízko sebe) nebo ze zkomolené německé výslovnosti slova Ovenec a konečně třetí verze předpokládá, že název je odvozen od blízké vsi Bubny. Na území Bubenče se nachází bývalá královská obora – dnes jeden z nejvýznamnějších pražských parků Stromovka. V její východní části bylo u příležitosti Jubilejní průmyslové výstavy vybudováno (v roce 1891) rozsáhlé výstaviště s řadou zachovaných historických budov v neobarokním, pre-secesním a industriálním slohu. V roce 1904 byla Bubeneč povýšena na město a v roce 1905 jí byl udělen městský znak. Na začátku 20. století byla postavena první luxusní vilová čtvrť v Praze, kde našla své místo k bydlení řada umělců. Dnes je zde diplomatická čtvrť. Velký rozvoj Bubenče nastal po připojení k Praze, kdy v oblasti Vítězného náměstí došlo k rozsáhlé výstavbě moderních činžovních domů s prvky art deco podle velkorysého urbanistického návrhu architekta Antonína Engla. Zajímavostí této čtvrti je, že se zde po druhé světové válce usadilo mnoho ruských „bílých“ emigrantů z porevolučního Ruska, mnozí z nich byli po 2. světové válce odvlečeni do Sovětského Svazu. Nicméně i po 2. světové válce byl „ruský“ charakter čtvrti podtržen zřízením sovětského velvyslanectví v bývalé Pečkově vile, kdy v okolí byl na Sibiřském náměstí vybudován výstavní pavilón Sovětského Svazu, sovětská škola a byty pro pracovníky velvyslanectví a jejich rodiny. Této výstavbě v 70. letech bohužel padla za oběť část staré Bubenče. I tak si však zachovaná část původního historického jádra vsi zachovala svůj půvab.
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat