Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

čtvrtek 30. května 2013

Hrdlořezy 
 
Pražská čtvrt s jedním z nejzajímavějších názvů, který označoval ves nikoliv vrahů, jak by se dalo soudit, nýbrž lapků , násilníků a rváčů, čili jak se tehdá říkalo  „hrdlořezů“. Zdá se však, že tyto pověsti rozšiřovali místní hostinští, aby se lidé u nich na noc ubytovali a byli tak vůči „hrdlořezům“ chránění a tím se i zvýšily jejich tržby. Zajímavostí byla hospoda z počátku 16. století, která byla postavená po obou stranách silnice. Cesta procházela skrze ní a měla na obou stranách dvora vrata, která se dala v případě potřeby uzavřít a cestu zahradit. Tím poskytla formanům a cestujícím bezpečí. Kromě lokálu měla i hostinské pokoje, stáje pro koně a kůlny pro kupecké vozy.......


Bývalý hostinec, vzadu sál bývalého kina....... dnes
Zvonička pochází podle místní tradice z roku 1701 a stojí na původní návsi. Donedávna byla náves obklopena hospodářskými staveními, dnes již většinou pobořenými nebo přestavěnými. Bohužel zvon, který přežil několik válek,a s tím spojené rekvizice veškerých kovů pro vojenské účely, byl před nedávnem ukraden sběrači kovů.
Zvonička bez zvonu...dnes

 
 

Hostinec s kinem a zvonička se zvonem...dříve (podle tabule NS) 
Vesnické zátiší na hrdlořezské návsi
Hrdlořezy jsou velmi bohaté na historické události
V Hrdlořezích bývala dříve spousta statků

Různorodé viadukty na hranicích Hrdlořez a Hloubětína za deště
Poznáte tyto zajímavé tvory v Rokytce? Původně jsem si myslel, že se jedná o bobry, ale jeden místní obyvatel se mi vysmál, s tím, že jsou to nutrie, které zde žijou už 3 roky. Jezdí je sem prý krmit celá Praha. Původně se sem přistěhoval jeden pár, a nyní celá populace vzájemně „příbuzných“ čítá několik desítek. Bydli v norách na protějším břehu, ale jak zahlédnou nějakého „krmiče“, okamžitě velikou rychlostí připlují a ve snaze o získání jídla i panáčkují. Mají rádi tvrdé pečivo, mrkev, kedlubny, všechno možné zelené....


 
 

 

 

 
 
 
Nutrie žijou i v dobré symbióze s divokými kachnami, kteří snědí co po nutriích zbyde. většinou toho ovšem mnoho nezb ývá, takže se někdy odvážně pokoušejí chleba vytrhnou přímo nutriím z rukou. Nutrie mezi sebou se taky o jídlo hodně přetahují a malá mláďata se vůbec nebojí sebrat kus "přímo od huby" i starým, tučným jedincům což se jim kupodivu většinou podaří. Nutrie totiž velmi špatně vidí a vnímají jen ten chleba těsně před čumákem. Kolikrát se stalo, že když jim chleba spadl těsně pod hlavu, že si ho vůbec nevšimli. Mláďata , když si navzájem berou chleba, tak jsou mrštnější a kolikrát se přitom zvesela honí ve vodě a je vidět, že to berou i jako hru. Jedinci, kteří chtějí mít na jídlo klid, si ho odvezou na ruhý břeh k norám, kde spokojeně jedí a umývají se. Nory jsou vybudované těsně nad hladinou vody a nejsou  moc  hluboké.

 3.6.2013 Rokytka zaznamenala nejničivější povodeň v její historii a nutrie byly odneseny neznámo kam, i jejich nory byly zatopeny.....doufám, že se vrátí
 Tady byly nory
 
Napravo bývala cesta
 
 
Tady také
 
 
Před velkou vodou...... 
 
....po 
 

 
 
Prvorepubliková "periferie jak zákon káže"
 
Jsme v Praze nebo na idylickém venkově?


 


 
Jediný zachovaný dům v původní secesní podobě v místní části Vinice

Učebnicový příklad ornamentální secese

 V době první republiky vzniklo na periferii Prahy mnoho nouzových kolonií s malými provizorními domky poskládané ze všeho možného. Těsně spojena byla trojice kolonií "Před Mostem" (dnes jediná v Hrdlořezích) , "Za Mostem" (dřív v Hrdlořezích, později překatastrovaná do Hloubětína) a" Za Horou" (v Hloubětíně). V kolonii, která je opravdu "Před Mostem" jsou již dnes všechny domky vylepšené, některé nově postavené a poskytují krásné bydlení v přírodě u říčky Rokytky a přitom ve městě.


Jsme před mostem

Jedni milí obyvatelé našli ještě původní číslo svého domku

 
Číslo z doby, kdy byly Hrdlořezy XI. pražskou čtvrtí a patřily pod Žižkov (1922 - 1949)Pražské označení ulic a domovních čísel poskytuje opravdu nebývalou škálu informací, možná by se Praha mohla přihlásit do Guinessovy knihy rekordů 


Restaurace Břežanka skrytá v zeleni u Rokytky občerstvuje jak členy klubu Spartak Hrdlořezy, tak
i širokou, a nejen sportovní, veřejnost, například maminky s dětmi, které mají k dispozici dětský koutek.  K restauraci patří venkovní zahrádka, kde se griluje. Nedaleko je venkovní ohniště.

 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat