Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

neděle 13. dubna 2014

Přehled zdrojů
Ryska Petr , Bakalářská práce, Význam architektury meziválečné Prahy pro cestovní ruch, 2007

Broncová Dagmar. (Ed),Kniha o Praze 8, editor  , MILPO, Praha 1996;

Augusta, Pavel,(Ed), Praha 8 křížem krážem, D. Broncová a kol. MILPO MEDIA 2008;

Pešta Jan, Encyklopedie českých vesnic, díl.I, , Libri, 2003;

Augusta, Pavel,(Ed)Kniha o Praze 10,  MILPO, 1997;

Augusta, Pavel,(Ed)Kniha o Praze 15, MILPO, 1998

Broncová Dagmar (Ed.),Kniha o Praze 5, ,MILPO, 1996;

Augusta, Pavel,(Ed), Kniha o Praze 13 a okolí,  MILPO, 2000;

Krejčí Petr, ,(Ed) Slavné stavby Prahy 10, ed. , FOIBOS, 2009;

 Augusta, Pavel,RNDr. , Kniha o Praze 6, MILPO, 1999

 Augusta, Pavel,RNDr. (Ed.), Nová Kniha o Praze 3, MILPO, 1998

Čapek,Karel,Obrázky z domova,Československý spisovatel, 1959

Československá vlastivěda, díl IX, Technika, pod protektorátem

Masarykovy Akademie Práce, » SFINX « Bohumil Janda, Praha, 1929

Československá vlastivěda, díl VI, Práce, pod protektorátem Masarykovy Akademie Práce, » SFINX « Bohumil Janda, Praha, 1930

David, Petr, Soukup, Vladimír, 1111 památek a zajímavostí Prahy, Kartografie Praha, a.s. ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Soukup & David, s.r.o., Praha, 2001

 Feierabend, Ladislav Karel, Politické vzpomínky, Atlantis, Brno, 1994

Honzík, Karel, Ze života avantgardy, Československý spisovatel, Praha, 1963

Houšková, Daniela, Hanspaulka II, Historie, Vzpomínky, Zajímavosti, nakladatelství Unicors ve spolupráci s klubem Hanspaulka, 2006, za přispění MČ Praha 6

Houšková, Daniela, Hanspaulka I, Historie, Vzpomínky, Zajímavosti, nakladatelství
Unicors ve spolupráci s Občanským sdružením Hanspaulka, 2005

Kohout, Michal, Templ, Stephan, Šlapeta Vladimír (Eds.), Praha architektura XX.století,
druhé, rozšířené vydání (v češtině první), Zlatý řez, s.r.o., 1998, dotisk 2002

Kovařík, Vladimír, Literární toulky Prahou, Albatros, Praha, 1980

Lukeš, Zdeněk , Praha Moderní, Velký průvodce po architektuře 1900 - 1950/ Historické centrum, nakladatelství Paseka, 2012

Lukeš, Zdeněk , Praha Moderní, Velký průvodce po architektuře 1900 - 1950/ Levý břeh Vltavy, nakladatelství Paseka, 2012

Morrell, Sydney, Viděl jsem ukřižování, 1938, Jota s.r.o, Brno, 2002

Motl, Stanislav, Mraky nad Barrandovem, Rybka Publishers,
vydání první, Praha, 2006

Neff, Vladimír, Královský vozataj, Československý spisovatel, Praha,
1969

Osada Baba, Plány a modely, Fakulta architektury Českého vysokého učení v Praze,
Praha – evropské město kultury 2000

Pacner, Karel, Osudové okamžiky Československa, druhé, doplněné vydání,
Albatros, Praha, 2001

Pasák, Tomáš, Zápasy primátora
JUDr. O. Klapky, Melantrich, Praha, 1991

Pasák, Tomáš, Pod ochranou říše, Práh, Praha, 1998

Staňková, Jaroslava, Štursa, Jiří, Voděra, Svatopluk, Pražská architektura,
Významné stavby jedenácti století, Praha, 1991

Svoboda, Jan E., Noll, Jindřich, Havlová, Ester, Praha 1919 – 1940,
Kapitoly o meziválečné architektuře, Nakladatelství Libri, Praha 2000

Škrábek, Josef, Včerejší strach, třetí, rozšířené vydání,
Nakladatelství Vyšehrad, spol.s r.o., 2006

Švácha, Rostislav, Od moderny k funkcionalismu,Odeon , Praha, 1985

Templ, Stephan, Baba, Osada Svazu čs. díla , Zlatý řez, Praha, 2000, německý originál Baba – die Werkbundsiedlung Prag, Birkhäuser, Basel, 1999

Veverka, Přemysl, Dvořáková, Dita, Koudelka, Petr, Krajčí, Petr, Lukeš,Zdeněk,
Slavné pražské vily, Druhé rozšířené vydání, Umělecká agentura Foibos a.s. a
Národní technické muzeum, Praha, 2005


Časopisy:

Šestka, Noviny městské části Praha 6, září 2004

Šestka, Noviny městské části Praha 6, září 2006

Šestka, Noviny městské části Praha 6, březen 2007
http://www.sokolhostivar.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat