Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

neděle 20. října 2013

Baba


Osada Baba je skutečný pojem nejen v dějinách české, ale i evropské funkcionalistické architektury. V dnešní době je to vlastně soubor ojedinělý, protože obdobné soubory ve Vídni a v Německu byly poškozeny v době 2. světové války. 


Světový unikátVše započalo vlastně výstavou moderní architektury ve Stuttgartu v roce 1927, která byla vystavena dodnes obdivovaná kolonie Weissenhof. Probíhala za mezinárodní účasti architektů jako Mies van der Rohe, Mart Stam, Le Corbusier nebo Walter Gropius. Poté následovala výstava v Brně v roce 1928 nazvaná "Nový dům" . Nedosáhla sice věhlasu stuttgartské výstavy, přesto měla pro výstavbu Baby velký význam jako podnět. Praha totiž samozřejmě nechtěla zůstat za Brnem pozadu a bylo rozhodnuto uspořádat podobnou výstavu moderního bydlení v roce 1932 i zde. Svaz československého díla koupil za tímto účelem 3 hektarový pozemek mezi kostelem sv. Matěje a zříceninou Baba. Pozemek byl vybrán pečlivě a velmi vhodně neboť využíval otevřenosti prostoru s výhledem na Prahu. Aby jednotlivé domy nebyly ve výhledu omezeny, zvolil projektant urbanistického plánu osady Pavel Janák šachovnicový způsob zastavění, kvůli tomu se musel změnit i původní regulační plán. Protože se jednalo o soubor funkcionalistických domů, samozřejmostí byla plochá střecha, mnohdy s terasou, umožňující  nerušený výhled.


Letecký pohled

Osada nepůsobí nudně ani uniformě, protože se zde na projektech jednotlivých domů zúčastnila celá pestrá směsice českých architektů - mezi nimi jmenujme kromě Pavla Janáka alespoň Josefa Gočára, Evžena Linharta a Ladislava Žáka. Jediným cizincem byl Holanďan Mart Stam, který přišel se zkušenostmi ze Stuttgartu. Baba měla štěstí, že se zde kromě vynikajících architektů sešli i vzdělaní a osvícení investoři, což je nutná podmínka k dosažení vynikajícího výsledku. Obyvatelé mnohdy byli svým povoláním s uměním nějak spojeni, nebo k němu měli alespoň kladný vztah. Bohužel došlo po roce 1948  ke změně majitelů a nevhodným přestavbám jednotlivých domů. Situace se částečně zlepšila po roce 1990, kdy někteří noví majitelé již mají k vilám citlivější vztah a tomu odpovídají i jejich současné rekonstrukce. Od roku 1993 je Baba městskou památkovou zónou, což je nedostačující stupeň památkové ochrany, lepší by bylo jednotlivé domy prohlásit za nemovité kulturní památky. Spousta dnešních architektů zde nachází inspirativní myšlenky pro svou tvorbu. Stačí srovnat tehdejší úroveň s tím, co dnes často vyrůstá za humny českých a moravských měst.
Prohlídku Baby pojmeme jako procházku podle přiloženého plánku:
Širší vztahy Detailní situace 

Vycházkový okruh se zaměřuje na 17 nejzajímavějších objektů kolonie z hlediska jejich architektonického pojetí, historie, či zajímavých osobností. Časovou náročnost odhaduji na 3,5 hodiny.

Začátek okruhu: zastávka autobusu č. 131 „U Matěje“. Od zastávky pokračujeme Matějskou ulicí, posléze zabočíme  do ulice Na Ostrohu,
Dům Zadák
Na Ostrohu 53, Dejvice 1792
Dům byl postaven podle projektu  Františka Zelenky v roce 1934 pro  Jana Zadáka, majitele továrny na výrobu bitumenových fólií pro ploché střechy. Jan Zadák jako vášnivý sportovec vybudoval naproti svému domu na Babě tenisové kurty.Vila Suk
Na Ostrohu 49, Dejvice 1794
Vilu Suk postavil v roce 1932 stavební podnikatel Václav Suk vlastní stavební firmou podle projektu Hany Kučerové - Záveské. Jedná se o největší z vil v osadě Baba. Architektka vily je rovněž autorkou řešení zahrady, která zaujímá plochu dvou parcel. Po únoru 1948 byla vila přestavěna na dům pro tři rodiny, terasa v horním podlaží byla zazděna a fasáda obložena dlaždicemi.


Zahradní průčelí
Po poslední rekonstrukci už bez dlaždic - uliční průčelí

Dům Řezáč
Na Ostrohu 56, Dejvice 1707
Dům byl postaven v roce 1932 pro spisovatele Václava Řezáče, zaměstnaného v Ústředním statistickém úřadě. Václav Řezáč se stal po roce 1948 oficiálním režimním autorem. V roce 1956, krátce po odhalení Stalinova kultu osobnosti, spáchal sebevraždu. Je znám především publikací angažovaných románů Větrná setba, Černé světlo, Nástup a Bitva. Architektem jednoho z nejúspornějších domů v osadě je architekt Vojtěch Kerhart.Vrátíme se na roh ulice Průhledové a pokračujeme dolů až do jejího slepého konce, kde se nachází:


Dům Sutnar

Průhledová 2, Dejvice 1790


Dům byl postaven v roce 1932 podle návrhu architekta Oldřicha Starého pro grafika, designéra, výstavního architekta a malíře Ladislava Sutnara. Ten učinil ze svého nevelkého domu na sedm let, až do jeho emigrace do USA v roce 1939, střed svého osobního i profesního života. Ve svém jedenapůlpodlažním, od domu odděleném pracovním prostoru navrhoval skleněné soubory, plakáty a knižní úpravy.Od domu Sutnar se navrátíme zpět na nároží a zabočíme doprava ulicí Na Babě.

Dům Poláček
Na Babě 12, Dejvice 1803

Dům byl postaven architektem Janem Evangelistou Koulou pro Václava Poláčka, jež byl v roce 1942 suspendován nacisty z pozice ředitele Salonu Topič a zakládá vlastní nakladatelství. Až do znárodnění v roce 1948 vydával především umělecko-historické publikace o Praze a často spolupracoval se svým sousedem, výtvarníkem Cyrilem Boudou. Zajímavostí je, že v každém podláží je jen jeden obytný prostor orientovaný na jih a rozdělený pouze vestavěným nábytkem u komína. V přízemí je to obývací pokoj a kuchyň a v patře dvě ložnice. Dům si zachoval v interiérech natolik intaktní podobu, že se často používá pro natáčení dobových filmů ze 30. a 40. let.Je zajímavé, že v jsem se v "lepších" pražských čtvrtích, jako Baba a Hanspaulka, často setkal s tím, že lidé vyvěšují, stejně jako u domu Poláček, na své domy státní vlajky při státních svátcích. Je vidět, že duch vlastenectví tady ještě nevymřelDům Špíšek
Na Babě 11, Dejvice 1777
Dům byl postaven v roce 1933 podle projektu Ladislava Machoně pro sekčního šéfa ministerstva školství Ferdinanda Špíška. Po roce 1948 zkonfiskovaný dům se stal ubytovací rezidencí Ministerstva vnitra a byl přestavěn podle režimního vkusu. Rozmanitost typů oken byla maximálně zredukovaná a vstup s přístřeškem byl přestavěn k nepoznání.
I nová doba nevhodně členěnými plastovými okny vzhled vily ještě "dorazila"...

...potom už nepomůže ani výhled na Hradčany...


Dům Palička
Na Babě 9, Dejvice 1779
Tento jediný dům od zahraničního architekta Marta Stama z Holandska byl postaven v roce 1932 pro Jiřího Paličku a Emilii Paličkovou-Mildeovou, textilní výtvarnici, která mimo jiné vytvořila závěsy prezidentské lóže Národního divadla.  Dům je příkladem zdařilé rekonstrukce funkcionalistické vily podle architektů Ladislava Lábuse a Norberta Schmidta, kteří měli před sebou velmi zajímavý a nevšední úkol. Památková ochrana funkcionalistických staveb totiž naráží na paradox zájmu a úsilí konzervovat původní stav, který je v naprostém protikladu s ideí funkcionalismu. Ten totiž chtěl domy i jejich uživatele zbavit vlivu těžkopádné historie a vytvářet architekturu přizpůsobivou požadavkům doby a domy vidí jako stroje na bydlení. Dům Palička je z tohoto pohledu unikátní příklad, svoji výraznou otevřeností a proponovanou neuzavřeností tvaru byl svým způsobem  pro Lábuse výzvou ke konfrontaci.


Pečlivě zrekonstruovaný vstup

Dům Linda
Na Babě 6, Dejvice 1800
Dům byl postaven v letech 1932 - 1933 podle projektu Pavla Janáka stavební firmou Ing. arch. Jiří Palička pro ředitele gymnázia v Praze-Libni Václava Lindu. Jeho choť Pavla Lindová-Gutfreundová byla sestrou sochaře Otto Gutfreunda. Po konfiskaci v roce 1968 provedl nový majitel, náměstek ministra zahraničního obchodu Petr, výrazné přestavby.


Dům Balling
Na Babě 5, Dejvice 1781

Dům podle projektu architektky Hany Kučerové-Záveské byl postaven v roce 1932 pro skladatele populárních písní (známá je například jeho píseň „Bílí rejtaři“) Karla Ballinga. Plochá střecha slouží jako terasa. Zajímavá ustupující západní fasáda koresponduje se svažitým terénem. V interiéru vily bylo na tehdejší dobu instalováno pozoruhodné vnitřní vybavení jako jídelní výtah a domácí telefon.Dům Bautz

Na Babě 4, Dejvice 1799
Dům  od architekta Františka Kerharta z roku 1933 má docela pohnutou a pro danou lokalitu nezvyklou historii. Jeho majitel, ředitel tiskárny Ludvík Bautz, byl totiž za 2. světové války aktivním českým fašistou a v roce 1945 byl zastřelen na u břehu Vltavy na úpatí vrchu Baba pod svou vilou. 
Dům Herain
Na Babě 3, Dejvice 1782
Dům byl postaven v roce 1932 podle projektu Ladislava Žáka pro historika umění Karla Heraina. Radostná zpráva je, že současný vlastník domu, profesor Marcel Zachoval, se snaží udržet dům v pokud možno původní podobě.

 
Vila  Mojžíš-Lom
Na Babě 1, Dejvice 1783
Vila byla postavena podle projektu Josefa Gočára v letech 1935 - 36 pro ředitele Národního divadla Stanislava Mojžíše, který jako dramatický autor používal pseudonym Lom. V horním podlaží vyřízl Gočár skoro loosovským způsobem roh fasády, aby získal místo pro terasu. Vila má to štěstí, že jako rohová disponuje největší parcelou.
Východní průčelí

Jižní průčelí

Výhled z vily

Vila Glücklich
Jarní 3, Dejvice 1798

Druhý největší dům na Babě si nechal opět podle projektu Josefa Gočára postavit v roce 1934 historik Julius Glücklich před svým odchodem do penze. Vila se trochu vymyká z rámce ostatních funkcionalistických domů na Babě, především rustikální podezdívkou z lomového kamene. Zdůrazněním vstupního prostoru připomíná anglický venkovský dúm. Dnes bohužel není v nejlepším stavu.

Vstupní partie

Pohed z jihozápadu


 Pohled z jihovýchodu

Od vily vystoupáme vlevo Jarní ulicí k ulici Na Ostrohu, kde se na protějším rohu nalézá:
 
Dům Bouda
Na Ostrohu 46, Dejvice 1712

Dům byl postaven v roce 1932 podle projektu architekta Oldřicha Starého  pro grafika, malíře a ilustrátora Cyrila Boudu, který Praze věnoval početné veduty a dva gobelíny.  Točité schodiště vede z ateliéru do zahrady. 
Od domu Bouda se vrátíme zpět do Jarní ulice a pokračujeme dolů až na okraj návrší Baba, odkud můžeme v plné míře posoudit, jak krásnými výhledy jednotlivé vily, respektive jejich terasy disponují. Zabočíme doprava dolů podél ostrohu ulicí Nad Paťankou.

Variantně můžeme od domu Bouda pokračovat doprava ulicí Na Ostrohu, až ke zřícenině Baba.

Zřícenina Baba

se nachází na samém konci ostrohu nad Vltavou. Od zříceníny je nádherný výhled na Troju, Bubeneč, Dejvice a dále až k Pražskému Hradu.  Zřícenina tvoří dominantu Vltavského údolí, které zde připomíná skalní kaňon. Už v době mladší doby kamenné tady bylo opevněné sídliště a pojmenování Baba je doloženo už v 15.století. Jak už je pravidlem, opět existuje několik výkladů vzniku této romantické zříceniny. Nejčastější zdroj říká, že v 17. století se v těchto místech nalézala vinice, u které byl postaven letohrádek s viničním lisem a který byl v 18. století za válek o rakouském dědictví pobořen francouzskými a bavorskými vojsky. V roce 1858 nechaly potom rakouské státní dráhy zříceninu letohrádku romanticky upravit jako napodobeninu hradní zříceniny. Jiné zdroje hovoří o tom, že se jedná o bývalou kapli a ještě jiné, že by to mohla být romantická novostavba z 1. poloviny 19.století, do které byla později při výstavbě železnice vsazena navíc gotická okna. Ať tak či onak, místo působí dnes opravdu romanticky a můžeme si pod zříceninou představovat, co nejvíce vyhovuje našim představám. Navíc je zřícenina v noci krásně nasvícena a je možné odsud dál pokračovat po červené značce za poznáním celé oblasti Šárky.


  Vracíme se ulicí Nad Paťankou, kocháme se dalšími výhledy a chápeme, proč si stavitelé vilové kolonie vybrali pro svou stavbu zrovna tohle místo. Skály pod námi jsou chráněny jako přírodní památka.
 
Kopec naproti je pražská ZOO, pod ní čistička odpadních vod na Císařském ostrově


Tenhle krásný výhled mají skoro všechny vily díky šachovnicovému způsobu zastavění, který navrhl Pavel Janák


 
Dům Janák
Nad Paťankou 16, Dejvice 1785
 
            Český architekt, návrhář a teoretik Pavel Janák, úzce spjatý právě s osadou Baba, si  tady postavil vlastní dům v roce 1932.  Janákovou srdeční záležitostí byla Praha. Zpracoval mnoho soutěžních návrhů na řešení jednotlivých částí města a intenzívně se zabýval problémy urbanismu. Nejznámější Janákovou urbanistickou realizací je právě osada Baba! Pavlu Janákovi na Babě velice záleželo i proto, že si ji vybral jako místo pro svůj rodinný dům. Zajímavostí je, že ani takový slovutný architekt (jako všichni funkcionalističtí architekti té doby) nedbal příliš na detaily - v jeho vlastní funkcionalistické (!) vile nešlo například otevřít okno, protože tomu překážely trubky ústředního topení. Dům byl před nedávnem rekonstruován. Tepelná izolace umístěná na vnějším obvodu zdí změnila původní proporce. Přístavba garáže pochází z konce sedmdesátých let.

Dům Maule
Nad Paťankou 18, Dejvice 1786
 
Dům byl postaven v roce 1932 podle projektu Josefa Gočára pro Václava Stanislava Mauleho, vrchního radu na Ministerstvu školství a národní osvěty. Přeložil do češtiny Brehmův spis „Ze života zvířat“ a Huxleho cestopis „Perly a divoši“. Byl také členem výstavního výboru osady Baba.  Vyložené horní podlaží domu je v protikladu ke svažitému terénu, protáhlý tvar ovšem dodává domu eleganci, Gočár se tady ani nesnaží zapírat své kubistické kořeny.


 
Dům Bělehrádek
Nad Paťankou 24, Dejvice 1789
Osada  měla i svého „lékaře“. Dům od architekta Františka Kerharta pro doktora Jana Bělehrádka byl dokončen jako poslední z celé osady v roce 1936. Podobně jako u domu Maule srchitekt Gočár, usiloval i zde František Kerhart o optické protažení domu opakováním horizontál, užitím pásových oken a vytažením parapetů přes stavební těleso. Stupňovitá úprava pozemku odpovídá kompozici domu. Terasa je na severní straně, k východu uzavřená. Jedná se o jeden z mála domů v osadě, který má z obytného prostoru přímý vstup do zahrady na stejné úrovni.


 


Ulicí Nad Paťankou pokračujeme zpět na náměstíčko k Matěji

Při odbočení nahoru na konec Průhledové ulice bychom mohli vidět, že ne všechny domy na Babě jsou dnes funkcionalistické, tento evokuje starou dobrou venkovskou Anglii
 
Z náměstíčka se vydáme ke kostelu na výšině nad Šáreckým údolím

Kostel sv.Matěje
Pověst říká, že  první kostelík na tomto místě nechal postavit v roce  971 kníže Boleslav II., zvaný Pobožný. Ten zabloudil v lese v lokalitě, kde byli za  dívčí války pobiti a následně pohřbeni muži z družiny Ctirada. Tam se před ním náhle objevil divoký medvěd střežící hroby, ale zjevení svatého Matěje knížete včas zachránilo. Podle jiné pověsti vylezl z křoví značně statný muž, který medvěda zastřelil a pak se představil, že je Matěj. A ještě jiná pověst říká, že to nebylo divoké zvíře, nýbrž ochočený medvěd chalupáře Matěje, což kníže zjistil až v momentě, kdy si s ním medvěd začal hrát a lízat ho na tváři. Každopádně z vděčnosti za svou záchranu slíbil kníže na tomto místě nechat postavit kostel zasvěcený svatému Matěji, což také učinil. První spolehlivý historický údaj o kostele ale všem třem pověstem nepřeje a pochází až z roku 1404. Kostel postupně přestával stačit požadované kapacitě a proto byl v roce 1770 zbořen a  nahrazen dnešním barokním. V průběhu doby byl kostel mnohokrát vyloupen, naposledy v 90. letech 20. století.  Do věže kostela uhodil v březnové noci 1840 blesk, který ji těžce poškodil  a při následném požáru byly ve věži roztaveny železné zvony. V kostele je tradice známých památkových betlémů, kdy jsou jednotlivé postavičky oblečeny do krojů z různých koutů českých zemí. Každý rok se pečou čerstvé figurky a nejhezčí z nich se konzervují a uchovávají. Sv. Matěj se také proslavil pořádáním Matějských poutí, které postupně ztrácely náboženský a získávaly zábavní charakter. Dneska už by se proto návštěvníci ani atrakce Matějské ke kostelu nevešli a proto se přestěhovali raději na Výstaviště.

Pozdně barokní stavba je výraznou krajinnou dominantou ...

...celého Šáreckého údolí


Přilehlý hřbitov slouží celému širokému okolí


I majitelé pohřebních ústavů tam jednou musí

Po náročné procházce bychom se asi rádi občerstvili, ale krásná zahradní restaurace U Matěje je v současnosti bohužel zavřená a pustá........proto se vydáme se naproti přes hlavní ulici do  restaurace „Na staré faře“, která je spojena s počátky hanspaulské kapely Bluesberry. V případě hezkého počasí by bylo škoda si nedat oběd nebo večeři ve stinné  zahradní restauraci s fontánkou, k dispozici je i salónek. Restaurace evokuje atmosféru lokality, kde se dříve nacházelo mnoho historických usedlostí.

Starý dům má i pavlač
Cedule na domě hlásá: "Tento bývalý farní dům při kostele sv.Matěje byl postaven v roce 1771"...


...a najdeme v něm i útulnou cukrárnu...

...kde se v několika saloncích pod historickými klenbami můžeme schovat před úmorným horkem a dát si sladkou tečku na závěr naší procházky         
2 komentáře:

  1. Škoda, že tu nemáte víc informací o tom venkoanglickém domečku. Můj tatínek kolem něj velmi rád chodíval a okukoval ho, až se ho prý jednou paní zeptala, jestli se chce podívat i dovnitř Prý je to skvostné. Mělo by to být dílo a bydlení jednoho z architektů novogotické dostavby katedrály sv.Víta, ráda bych se o tom dozvěděla více, kdyby jste někde mohli vyšťourat nějaké informace udělá mi to radost. :)

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Momentálně další informace k tomuto domku nemám, ale pokusím se je zjistit a potom případně doplním

      Vymazat