Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

neděle 20. října 2013

Kolonie Za Mostem

Tato  nouzová kolonie vznikla za první republiky jako jedna z mnoha na území Velké Prahy. Kolonie Před Mostem (viz. článek o Hrdlořezích) a Za Mostem se nacházely v době svého vzniku na území Hrdlořez  a kolonie Za Horou v Hloubětíně. Později byla i kolonie Za Mostem překatastrována do Hloubětína. Stavby byly provizorního charakteru, vznikaly živelně, a to na ne příliš žádaných pozemcích na severním svahu v údolí Rokytky, bez dopravního spojení, kdy nejbližší tramvajová zastávka byla až U Kříže (dneska Spojovací). Bydleli tady hlavně nezaměstnaní dělníci, kteří neměli peníze na placení nájemného v činžovních domech. Domy neměly obvyklá čísla popisná, ale zvláštní čísla pro nouzové stavby s označením názvu kolonie. Dnes mají většinou jen zelená evidenční čísla jako objekty neurčené pro trvalé bydlení. Až v poslední době dostávají nově postavené nebo přestavěné domy popisná čísla a kolonie se pomalu mění z původně chudinského slumu na docela hezkou vilovou čtvrť v přírodním rámci. A tak tady v dnešní době můžete vidět zajímavou směsici, kdy vedle sebe stojí developersky postavené úhledné řadové domky holandského typu a hned vedle originální chudinské příbytky.
 Staré červené číslo pro nouzovou stavbu, které prozrazuje, že byla původně kolonie Za Mostem v Hrdlořezích, a nové evidenční zelené číslo


Slum...


...ale s krásným přírodním okolím

V popředí původní kolonie, za ním již nová výstavbaDovedně provedený přívod dešťové vody

2 komentáře: