Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

středa 30. října 2013

Střešovická romantika

Jižní svah Střešovic na vás dýchne atmosférou pražského předměstí z doby před sto lety, jakoby se tu zastavil čas. V ulici Na Petynce vás přivítá řada krásně barevných dvoupatrových činžovních domů ve stylu geometrické secese z počátku 20. století.


Při vycházce nám může pomoci mapka, která znázorňuje vycházku "Střešovická romantika" a sousední vycházku "Střešovičky", které je možné spojit dohromady. Případně můžete přidat i "Pás břevnovských usedlostí u potoka Brusnice" a "Velký Břevnov a klášter svaté Markéty"
 
  
V ulici je zachována i originální dlažba

V secesním roháku býval po dlouhá léta hostinec "Domov"

Domy jsou hezké nejen do ulice, ale i do vnitrobloku plného zeleně

V ulici Ve Střešovičkách narazíme i na polodřevěnou chaloupku č.46/94


Typické pro tuto část Prahy na rozhraní Střešovic a Břevnova jsou ulice a schody příkře stoupající do kopce, dlážděné původní dlažbou 
 
Roh ulice Ve Střešovičkách a uličky K Bateriím

Výhled z terasy zahrádky jednoho z domů v ulici K Bateriím směrem ke Střešovičkám

V některých uličkách nás běloba domků přenese do horké Andalusie jižního Španělska
Ulicíe Na Viničce ...

...je strmá a hraniční - domy vpravo jsou střešovické a vlevo břevnovské

 Dolní část uličky Na Viničce


 Romantiku příjemnou bohužel nahradí romantika smutná u usedlosti Malovanka, která je ve stavu zříceniny a už definitivně zpustlá, zarostlá vegetací a obývaná bezdomovci

Přitom se jednalo  ještě donedávna o kulturní památku České republiky - památková ochrana byla zrušena v roce 2010 (!). Je to obrovská škoda, protože usedlost měla jak hezké jméno, které prý získala od blízké Strahovské brány pěkně malované, tak zajímavou historii i vzhled.Usedlost pochází z druhé poloviny 17.století a bývala tu oblíbená formanská hospoda, hned za hradbami Prahy. V první polovině 19. století byla přestavěna do tehdy módního klasicistního stylu. Kus usedlosti byl ubourán při rozšiřování dnešní Patočkovy ulice. Zbylá část byla opravena a usedlost byla potom od roku 1976 památkově chráněna - jak to dopadlo, můžete vidět na následujících obrázcích.


Při fotografování jsem zahlédl i současného obyvatele Malovanky - bezdomovce s velkou igelitkou kráčejícího spokojeně do nitra zříceniny

Rybník je na potoku Brusnice, která je jinak v těchto místech už zatrubněná a výchází na povrch až v Jelením příkopu. Opravená stodola svítící bělobou patří k hospodářskému stavení ležícího už na území Břevnova.

Na zdi vpravo je ještě patrné falešné okno se štukovanými okenicemi pro zdání symetrie, na kterou si klasicistní styl velmi potrpěl
Žádné komentáře:

Okomentovat