Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

středa 2. října 2013

Divoká Šárka

Divokou Šárkou se rozumí část Šáreckého údolí od koupaliště Džbán až po Jenerálku. Jedná se o jednu z nejkrásnějších rekreačních oblastí Prahy, kde snad najdeme úplně všechno, co bychom normálně vyžadovali od místa pro letní dovolenou - vysoké skály, divoké "horské" bystřiny, krásně zelené louky, koupaliště s průzračně čistou vodou, vyhlídky, horolezecké terény, zahradní restaurace se stoletou tradicí - a to všechno jen pár kroků od konečné tramvaje se stejnojmenným názvem. Údolí bylo osídleno už v době paleolitu, o čemž svědčí archeologické nálezy koster zvířat, které lidé tenkrát lovili ke své obživě. Údolí bylo osídleno Slovany už od 6.století a od 7. do 9. století se tady nacházelo i velké  slovanské hradiště. O starobylém osídlení opředeném pověstmi svědčí i sám název Šárka a například i jméno výletního hostince Dívčí skok pod stejnomennou skálou. Od 19. století sloužilo údolí jako výletní cíl pro Pražany, tehdy ještě ovšem daleko za Bruskou branou - takže to bylo skutečně celodenní dobrodružství. Z bývalých mlýnů a hospodářských stavení začaly vznikat výletní hostince. Podle vyprávění jednoho z pamětníků se ještě v roće 1946 mezi Džbánem a ústím Šáreckého potoka do Vltavy nacházelo celekem 13 hostinců, dneska jsou zde pouze 4 a kiosek s občerstvením u koupaliště. Naše putování Divokou Šárkou začneme na Jenerálce a pokračujeme směrem ke Džbánu.

Jeskyně nedaleko Jenerálky
Šárka je zde ještě poměrně klidná, rozlévá se do okolních luk a vytváří mokřady

U bývalé výletní restaurace Vizerka nás pozdraví alespoň tento dřevěný strážce

Hodně klidná Šárka...

...trošku zrychluje...

....objevují se divoká skaliska a začíná divočet i Šárka...

...a už jsme opravdu v údolí Divoké Šárky, alespoň je to úředně potvrzeno

Bývalá usedlost Želivka, kde samozřejmě rovněž bývala výletní restaurace

"Horské" údolí...

...i s přichystaným dřívím na zimu

Čertův Mlýn, kdysi s vyhlášenou stejnojmennou restaurací, teď slouží jako soukromé bydlení...

...krásně opravené

I divoká Šárka meandruje a vytváří tůňky

V době první republiky údolí opředené pověstmi českého dávnověku podnítilo místní spolky k osazování pamětních desek českým vlastencům

Údolí se zužuje, skály zvyšují...

Nejsme někde v Krkonoších?

Šárecké skály jsou hojně využívané jako horolezecký terén

U stále funkčního výletního hostince "Dívčí skok"...


... nám bájnou českou historii připomene zobrazení Ctirada a Šárky

 
Krásně zachovaná veranda v původním stylu výletních restaurací z počátku 20. století

Před znárodněním restauračního provozu zde prý na zahradě mezi dlouhými řadami stolů obsluhovalo hosty 6 číšníků, na zdi budovy bývalé kuželny bylo možno před rekonstrukcí číst nápisy typu "výstřední tance zakázány", takže tady zřejmě bývalo dosti živo

Dnes pohyby taneční nahradily pohyby cyklistů

 
Komu je horko, může se brodit v potoce

 
Běloba budovy bývalé kuželny jemně kontrastuje se zelení okolních luk

Komu by nestačilo v letních vedrech brodit se jen v potoce, ten se může osvěžit v sousedním koupališti s vodou studenou, ale křišťálově tak čistou, že ani křišťálovější být nemůže

Koupaliště se tulí mezi skály a Šárecký potok 

Soutěska Džbán pod stejnojmennou vodní nádrží s koupalištěm je z celého údolí ta nejhezčí a nejdivočejší

 

 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat