Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

pátek 21. června 2013

Noc kostelů na Starém Městě


 
Kostel sv. Martina ve zdi

Určitě vás zarazí nezvyklé pojmenování kostela. To je dáno jeho zajímavou historií, kdy kostel byl původně farním kostelem osady Újezd, která se nacházela v těchto končinách ještě dávno před vznikem Starého Města. Kostel je proto jeden z nejstarších v Praze, byl postaven jako románský v letech 1178 – 1187. Osada se po zasvěcení kostela začala nazývat jako Újezd sv. Martina. V letech 1232-34 byly postaveny staroměstské hradby, které nešťastně probíhaly přímo přes osadu. Ta byla rozdělena na dvě části, menší se dostala do obvodu Starého Města a větší zůstala za hradbami a později se začlenila do Nového Města. Nové hradby  těsně přiléhaly k jižní části kostela a odtud vzešlo i pojmenování – sv. Martin ve zdi. V blízkosti byla v hradbách i brána, kterou rovněž nazývali brána sv. Martina. Původní románský kostel měl pouze jednu loď. Můžeme ji najít obsaženou v dnešní hlavní lodi kostela, kde uvidíme románské prvky. Loď kostela byla navýšena při gotické přestavbě v druhé polovině 14. století a při pozdně gotické přestavbě na sklonku 15. století přibyly dvě lodě. Za panování císaře Josefa II. byl kostel zrušen a využíván jako obchod, skladiště nebo pro bydlení. Situace se změnila na začátku 20. století, kdy byl kostel zrekonstruován podle projektu architekta Kamila Hilberta. Dnes kostel patří Českobratrské církvi evangelické. Kostel je dnes jednou z  nejlépe dochovaných ukázek románského a gotického stavitelského umění v téměř originální podobě.
 


 
Kostel a klášter sv. Jiljí

Kostel v Jilské ulici je původně románský, jeho dnešní podoba je gotická z doby vlády Lucemburků na českém trůně. V 17. století zde vznikl monumentální klášter Dominikánů s jednoduchou ranně barokní fasádou.

Kostel sv. Jiljí má bohatě zdobený barokní interiér
 

Člen řádu dominikánů vítá návštěvníky noci kostelů v křížové chodbě (ambitu) kláštera
 
Zákoutí s moderní výzdobou 
 

Síň v prvním patře, vzadu vede chodbička do prostoru za oltářem

Klášterní chodby se zdají nekonečné
 

V prostorách kláštera se můžete i ubytovat, je zde provozován hostel

 
Mají i zajímavou výzdobu

Prostě zařízená jídelna

Knihovna s krásně štukovaným stropem

 
Nejkrásnější místností dominikánského kláštera je barokní refektář (jídelna mnichů), kde se koná i spousta společenských akcí, v tomto prostoru byl také natáčen film režiséra Miloše Formana "Amadeus"

Rajská zahrada s ambitem

Na závěr noci kostelů na Starém Městě jen letmý pohled do Klementina, kde je v průchodu mezi kostelem nejsvětějšího Salvátora a kostela sv. Klimenta tato barokní sakristie
 

Žádné komentáře:

Okomentovat