Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

čtvrtek 6. června 2013

Nové Město Pražské - II.pražská čtvrťNové Město významem II. po Starém Městě, bylo jako jedno ze čtyř historických měst pražských založeno císařem římským a králem českým Karlem IV. v roce 1348. Na svou dobu bylo značně rozsáhlé - díky jeho založení se Praha stala v tehdejší době rozlohou největším městě v Evropě po Římě a Cařihradě (t.j. bývalých hlavních městech Římského impéria). Svou plochou Praha tehdy předčila i města jako Paříž nebo Londýn. I počtem obyvatel se zařadila mezi největší města své doby.
Založení Nového Města pražského byl v pravdě historický počin už tím, že na rozdíl od tehdejších středověkých měst s křivolakými a úzkými uličkami, Karel IV. pro Nové Město navrhl na svoji dobu velkolepý urbanistický koncept. Nové Město mělo 3 tržiště (náměstí) spojené navzájem velmi širokými ulicemi, což vytvářelo opticky vzhledem ke staroměstským hradbám dopravní okruh v průběhu: Vltava - Myslíkova ulice - Karlovo náměstí (tehdejší Dobytčí trh) - Vodičkova ulice - Václavské náměstí (Koňský trh ) - Jindřišská ulice - Senovážné náměstí (Senný trh) - Dlážděná ulice - Havlíčkova ulice - Zlatnická ulice - Petrské náměstí - Barvířská ulice - Vltava. Nové Město zahrnulo i několik starších osad, v nichž zůstala zachována původní křivolaká uliční síť - např. osada Rybníčky, Na Zderaze, Na Poříčí. Na volných plochách byl zvolen moderní ortogonální půdorys se širokými ulicemi - Žitná, Ječná/Politických Vězňů, Panská, Nekázanka (že, ji Karel IV. nekázal postavit, je jen pověst), Opletalova. Na návrších byly vybudovány dominanty - kostel na Karlově a kostel sv. Apolináře.
Karel IV. stanovil nezvykle přísné podmínky pro jeho novou zástavbu - nové domy musely být kamenné a jednopatrové. Aby panovník urychlil výstavbu nového města, osvobodil stavebníky od daní a poplatků po dobu 12 let. Ti ovšem museli stavbu domů ukončit do 18 měsíců, jinak mohli být potrestáni. Uliční čáry byly přesně stanoveny a stavebník, který je nedodržel, byl rovněž přísně potrestán a jeho dům byl zbořen.

 Když byla Praha v rámci centralizace, prováděné císařem Josefem II., v r. 1784  sjednocena pod jeden magistrát, Nové Město se stalo II. pražskou čtvrtí.

Žádné komentáře:

Okomentovat