Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

pátek 17. ledna 2014

Miškovice

Miškovice jsou krásnou malebnou vesničkou s rybníkem na návsi v severovýchodním cípu Prahy. Byly založené ve středověku u Červenomlýnského potoka. Protože to však byla vždy  jen velmi malá osada, po dlouhou dobu  o nich nenalezneme žádnou zmínku. V historických záznamech se objevují teprve v roce 1436, z tohoto zápisu se dá odvodit jejich starší původ. Na začátku 17. století bychom tu mohli nalézt tvrz. Po bitvě na Bílé Hoře byla celá ves s tvrzí i dvorem předána jako konfiskát klášteru Na Slovanech. Po třicetileté válce tvrz mizí beze stop. V roce 1964 jsou Miškovice připojeny k Čakovicím jako jejich osada a o čtyři roky později jsou společně s nimi připojeny k Praze. V sedmdesátých letech 20.století byl malebný vesnický ráz čtvrtě částečně narušen výstavbou menšího panelového sídliště přímo uprostřed obce, ale i přesto zůstala nejstarší část obce okolo návesního rybníka zachována i s přilehlými křivolakými uličkami.
Na návsi objevíme bizarní sloupovou zvoničku s oplechovanou kuželovitou stříškou a ještě křížek

Návesní rybník je obklopen malebnými statky


Poznávání Miškovic můžeme pojmout jako procházku podle plánku se začátkem na návsi u zvoničky:

Z bývalého dvora vzniknul  roku 1797 klasicistní přestavbou "zámeček" č.p.18


Zadní strana klasicistního "zámečku" ale na sebe mohutnými opěrnými pilíři prozrazuje, že se jedná v jádru o mnohem starší stavbu


Ke dvoru patřilo velké množství rozlehlých hospodářských budov...


...z nichž zaujme především stará sýpka

Mnohé statky mají obytné domy provedeny v městském historizujícím stylu -  neorenesanci, jako třeba statek na návsi č.p. 7, hned vedle "zámečku"


Detail čelní strany do návsi s velmi pěkně provedeným neorenesančním štítem


Z Polabské ulice zabočíme doleva do Tuháňské uličky, kde najdeme další pěkný příklad neorenesančního domu městského typu  č.p. 3. Podle velikosti domu se dá usuzovat, že se mohlo dříve jednat o pohostinství. Dnes je bohužel ve velmi špatném stavu. Vpozadí vpravo vykukuje roh paneláku nevhodně situovaného sídliště na místě vybourané starší zástavby uprostřed historické vsi.

Ponoříme se do spleti malých uliček a prostranství, kde narazíme i na tento bizarní pavlačový dům ve tvaru písmene "L" č.p.38


Detail pavlače - škoda novodobých oken

Uprostřed shluků drobné venkovské zástavby si své místo našel i malý potůček, jeden z přítoků Třeboradického potoka. Místní pojmenování lokality je "Na pramenech" a najdeme tady i studnu, kde potůček začíná. Původní pramen v zahradě přilehlé mateřské školky byl zasypán.

Vystoupáme do ulice Na Kačence, kde najdeme pitoreskní vesnická zákoutí

Na Kačence

Domek č.p.15...


...mohl stejně vypadat i před sto lety, s původními dveřmi, okny a bobrovkami

Na křižovatce s ulicí Tuháňskou zabočíme směrem dolů...

...kde u návesního rybníka narazíme už na třetí dům městského typu č.p.17, v tomto býval zřejmě dříve obchod Půjdeme Polabskou ulicí kolem hostince "U Vrby" (žlutá budova v pozadí)...

...až dojdeme k tajuplnému Miškovickému mlýnu, krčícímu se v malém údolíčku u lesíka,...


...a z jedné strany zarostlému jako v Šípkové Růžence


Vodní kolo mlýna kdysi poháněl Červenomlýnský potok, který se ale, na některých mapách jmenuje Mratínský... Bydlení u mlýna je krásné...
 


...za Prahou a přece v Praze

Městská část Čakovice, pod které Miškovice patří, je světová - má uvítací ceduli i v angličtině (podle toho co jsem zatím viděl, tak jsou asi jediní), zřejmě se tady do budoucna počítá se značným cizineckým turistickým ruchem - takže máte výhodu, že jste byli (aspoň virtuálně) jedni z prvních:)
2 komentáře:

  1. Za zahradní osadou u Miškovic lze pak navštívit opuštěný Miškovický palpost. Alespoň před lety byl opuštěný, teď bude už asi zase obydlený těmi, kteří jinde příbytek nemají. Tehdejší návštěva na mne však udělala pořádný dojem. Bohužel mé tehdejší fotky http://pasky.or.cz/gr/miskovice-vojaci/ nestojí za moc.

    OdpovědětVymazat