Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

pátek 24. ledna 2014

Rybáře

Osada Rybáře je mezi všemi pražskými chudinskými osadami raritou. Je totiž jedinou zachovalou osadou ležící ve vltavském záplavovém pásmu, která se zachovala do dnešních dnů. Osada se hospodářsky vázala na blízký panský dvůr v ulici Pod Havránkou č. 7/10.

Panský dvůr vzniknul stejně jako trojský zámek ke konci 17.století a byl jeho hospodářským zázemím

Mansardová střecha s různou výškou střech a věží dodává panskému tvaru bizarní tvar


Napravo od brány...

...je budova staré trojské pošty z konce 18. století


Ve velkém dvoře panského dvora jsou chlévy a další rozlehlá hospodářská stavení, obytná budova dvora má směrem do dvora zajímavou pavlač v patře a arkády v přízemí (foto skrz vrata = náročné  podmínky)


Panský dvůr, i když je chráněnou kulturní památkou, je dnes v důsledku vleklých restitučních sporů ve velmi špatném stavu, střechy byly sice opraveny, ale neudržovaná budova rychle chátrá
Obyvatelé Rybář pracovali jako dělníci v Panském dvoře, jako řemeslníci nebo, jak název osady napovídá, rybařili. Osada totiž původně ležela u ramene Holešovického ostrova, který už dnes neexistuje a tím pádem ani říční rameno, které ho oddělovalo. V ulici Pod Havránkou tekl až do šedesátých let 20. století přímo po dlažbě potok z Haltýřů, poté byl zatrubněn, čímž nezaměnitelná atmosféra uličky vzala za své. Na ulici navazoval přívoz  na Císařský ostrov, který byl v sedmdesátých letech nahražen provizorním vojenským mostem, jenž byl v roce 1981 smeten povodní a na jeho místě byla postavena nová lávka pro pěší. Ta bohužel přinesla částečnou zkázu pro Rybáře, neboť při výstavbě jejího poněkud předimenzovaného trojského předmostí bylo zcela zbytečně zbouráno několik domků mezi zdí parku Trojského zámku a ulicí Pod Havránkou.
Ulička Pod Havránkou ve stínu zámecké zdi

 Tím živá ulička, ve které ještě přežívalo několik živností, ztratila svůj kolorit. Ještě větší zkáza ale začala hrozit celým Rybářům na konci 80. let, kdy na celé ploše byla naplánovaná výstavba megalomanské diplomatické čtvrti, do roku 1989 se však podařilo stihnout postavit jen východní část, takže vlastní Rybáře nebyly naštěstí zasaženy a byly posléze pod tlakem památkářů i místních obyvatel prohlášeny památkovou zónou. Dnes je spíš problém znovu osídlit a opravit již vystěhované domy, určené původně k demolici. Malebný shluk venkovských domků by si to určitě zasloužíl.

Dvory usedlostí


Nekolův statek v ulici Pod Havránkou 4/13 je drobná řemeslnickozemědělská usedlost z přelomu 18. a 19.století, nyní jako jedna z mála opravená a ukázka jak by mohla celá osada vypadat

Ulička Pod Havránkou ve své úzké jižní části v zachovaném jádru Rybář

Povltavská ulička
Detail mansardové střechy

V patrovém klasicistním domě je dnes galerie a kavárna se zahrádkou

Rybáře měly vždy blízko k řece


Žádné komentáře:

Okomentovat