Praha zelené město

Praha zelené město
Praha je město plné přírody

středa 1. ledna 2014

Čimice

O Čimicích je sice první zmínka až v roce 1334, ale jejich prahistorie je mnohem významnější. Našel se tady totiž vzácný ženský hrob ze třetího tisíciletí před naším letopočtem. V Čimicích se také nacházely první slovanské osady ze starší doby bronzové.na území dnešní ČR. Název Čimice je odvozen od  vsi lidí Čámových - Čám je zkrácená verze osobního jména Čamír. Původně se jednalo o ves v majetku pražského probošta. Později patřily k libeňskému panství. Když bylo v roce 1850 zavedeno obecní zřízení, staly se částí nové politické obce Chabry-Čimice.


Čimice byly vždy v těsném spojení s Bohnicemi
 
Postavení Čimic mezi ostatními pražskými čtvrtěmi je společně s Ruzyní ojedinělé. Nestaly se součástí Velké Prahy v roce 1922 jako sousední Bohnice, ale byly připojeny až v roce 1960. Nebyly tudíž zařazeny do historických pražských obvodů Praha I. - XIX. jako tradiční čtvrť. Ale nebyly také nikdy brány jako pražská obec (nebo chcete-li ves) - to jest čtvrť se svým vlastním samostatným místním úřadem (resp.národním výborem) jako třeba sousední Dolní Chabry připojené k Praze v roce 1968. V době připojení ku Praze měly Čimice něco málo přes 1100 obyvatel. Bylo zde zachováno původní jádro vsi s několika statky a rolnickými domky a potom rozsáhlá výstavba vilek z první republiky.

Prvorepubliková výstavba


V 70.letech tady bylo postaveno menší sídliště sestávající z paneláků, na něž v 80.letech navázala na tehdejší dobu poměrně rozsáhlá výstavba (asi 450 bytových jednotek) řadových rodinných domků s plochou střechou v jihovýchodní a severozápadní části Čimic. Čtvrť tak dosáhla počtu asi 7000 obyvatel.

Rodinné řadové domky na vyvýšeném ostrohu nad pastvinami...


...nabízejí nevšední výhledy do okolní přírodní krajiny

Čimice patří k těm několika málo nešťastným pražským čtvrtím, jejichž historické jádro bylo téměř úplně zlikvidováno při výstavbě sídliště a  s tím spojeného vybudování obchodního střediska Draháň. Z původního historického jádra v místech mezi hostincem (dnes čínská restaurace) a obchodním centrem zbylo jen pár malých domků.

Starý prvorepublikový hostinec se sálem pamatuje ještě původní ves


Všechny velké statky byly zbourány. Smutné je, že nedávno zmizel i menší starý statek u hostince a byl nahrazen hmotově a výškově nevhodnou novostavbou. Staré zbytky jádra obce tím vzaly definitvně za své a zůsatlo jen několik starých stavení u rybníka.

Robustní novostavba dusí zbytky staré vsi...


...a tvrdě dotírá na malé domky


Stará kaplička je pro jistotu na několikrát zadrátovaná, aby ji nikdo nevykradl...

...a místo přívětivých starých statků ji dnes obklopuje drsný beton sídlištního nákupního střediska

Poslední zbytečky staré vsi
Největší atrakcí původní vsi je tak rybník s ostrůvkem


Dnes Čimice tvoří poněkud nesourodý mix paneláků a starších rodinných domků a čtvrti chybí přirozené centrum a vlastní charakter.  Výhodou je ale klidné bydlení v menší čtvrtí a bezesporu jedno z nejlepších životních prostředí v Praze, což je dáno polohou na náhorní plošině na samotném okraji města. Přírodní rámec Čimic nabízí nepřeberné množství variant procházek nebo cyklovýletů - ať už do Čimického nebo Drahanského údolí. Mezi údolími jsou rozlehlé louky a daleko to není ani do kaňonu Vltavy.Čimice obklopené zemědělskou krajinou


Přírodní památka Čimické údolí...

...končí  na hranicích s Bohnicemi u Koztoprtského rybníka, jehož zajímavý název pochází od Kozích "prtí", což jsou kozí pěšinky vyšlapané ve svahu


1 komentář:

  1. Moc děkuji za tento článek a fotografie. Žila jsem v Čimicích skoro 30 let. Bohužel jsme sledovali demolici mnoha původních domů a stavbu obchodního centra Draháň... dost mě však bolí výstavba poslední, novostavba vedle čínské restaurace, kterou také zmiňujete, a barevné vily naproti sokolovně. Moc bych Čimicím přála klid a změny pouze pozitivní :-)

    OdpovědětVymazat